Kiswahili Lugha Ya Taifa

Kiswahili Lugha Ya Taifa

File Name: f2e7ae1f4

Size: 41231 KB

Last Upload: 03, March 2019

Download Now Read Free

maana ya lugha utangulizi lugha imewahi kufafanuliwa kwa jumla kama mfumo wa sauti za nasibu za kusemwa zinazotumiwa na watu wa jamii fulani wenye utamaduni unaofanana kwa madhumuni ya mawasiliano katika jamii hiyo